Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

כנסים 2020

כנס קנאביס - 22.01.20

​לאור הצלחת הכנס ב07/19 והשאלות הרבות שעוד נשארו פתוחות נקיים כנס המשך , נושאים מרכזיים - 

  • שינויי הרגולציה הדחופים 

  • תקנות חדשות בנושא הקמת חוות

  • שינויים בשרשרת הערך 

  • משמעות הרגולציה החדשה בשוק הייצוא 

קנאביס.jpeg
הסתיים בהצלחה!

ועידת האנרגיה - 27.10.20

השנה תקיים אנרגטי את ועידת האנרגיה השנתית באבניו בקריית שדה התעופה,

נושאים מרכזיים - ​​

  • רגולצית מחלקי חשמל

  • שימוש בגז טבעי

  • מערכות סולאריות

  • יעילות אנרגטית

  • מענקי מדינה

man and pannels

ועידת המים - 24.11.20

השנה תקיים אנרגטי את ועידת המים השנתית באבניו בקריית שדה התעופה,

ועידת המים הנה הזדמנות מצוינת לשמוע את מקבלי ההחלטות וכן ללמוד על השינויים בשוק ולא פחות חשוב ללמוד מניסיון של קיבוצים אחרים.

טיפת מים.jpg

כנס כלכלי   - 09.12.20

השנה תקיים אנרגטי את ועידה כלכלית השנתית לקיבוצים באבניו בקריית שדה התעופה,

ועידה הכלכלית הנה הזדמנות מצוינת לשמוע את מקבלי ההחלטות וכן ללמוד על השינויים בשוק ולא פחות חשוב ללמוד מניסיון של קיבוצים אחרים.

בסמוך לוועידה תתקיים תערוכה של חברות אשר נותנות פתרונות במגוון תחומים במגזר הקיבוצי.

תכנון: אדריכל עופר ארז ואדריכלית שרון נוימן צילום: עמית גושר

Analysing Data

כנסים 2019

כנס יזמות קנאביס רפואי - 9.7.19

לאור הדרישה הגוברת והפיעלות במגזר ההתיישבותי, בפעם הראשונה בשיתוף התנועה הקיבוצית ותנועת המושבים, ייערך כנס מקיף בתחום קאנביס רפואי הפונה לקהילת הקיבוצים והמושבים.

כנס קנאביס.jpg
הסתיים בהצלחה!

ועידת אנרגיה בקיבוצים - 4.09.19

בהמשך לשנים הקודמות גם השנה תיערך הוועידה השנתית לקיבוצים ולתעשייה הקיבוצית בתחום האנרגיה בקריית שדה התעופה (אבניו). ועידה זו הינה הוועידה השנתית של מעגן פרויקטים. ועידה זו באה לתת כלים ותשובות למנהלים בקיבוצים ובתעשייה הקיבוצית אל מול הרגולטורים. בשנים האחרונות הגיעו מעל 500 משתתפים ונוצרה זירה  איכותית לרגולטורים וגורמים מסחריים בשוק אל מול הקהל הקיבוצי שאחראי על ניהול התחום ובחינת השקעות נוספות

ועידת אנרגיה בקיבוצים.jpg
הסתיים בהצלחה!

השנה תקיים אנרגטי את ועידת שנתית בתאריך 22.12.19 בקריית שדה התעופה, האירוע יתקיים בשיתוף התנועה הקיבוצית.

ועידת הבניה והשיווך הינה הזדמנות מצוינת לשמוע את מקבלי ההחלטות וכן ללמוד על השינויים בשוק ולא פחות חשוב ללמוד מניסיון של קיבוצים אחרים.

בסמוך לוועידה תתקיים תערוכה של חברות אשר נותנות פתרונות במגוון תחומים במגזר הקיבוצי

נושאים מרכזיים השנה.

ועידת בנייה בקיבוצים מוקטנת.jpg

תכנון: אדריכל עופר ארז ואדריכלית שרון נוימן צילום: עמית גושר

הסתיים בהצלחה!
יצירת קשר לשת"פ
רכישת כרטיסים online
מידע נוסף
Anchor 1
bottom of page