Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

ועידת האנרגיה בקיבוצים

27.10.20

בהמשך לשנים הקודמות גם השנה תיערך הוועידה השנתית לקיבוצים ולתעשייה הקיבוצית בתחום האנרגיה בקריית שדה התעופה (אבניו). ועידה זו באה לתת כלים ותשובות למנהלים בקיבוצים ובתעשייה הקיבוצית אל מול הרגולטורים. בשנים האחרונות הגיעו מעל 500 משתתפים ונוצרה זירה  איכותית לרגולטורים וגורמים מסחריים בשוק אל מול הקהל הקיבוצי שאחראי על ניהול התחום ובחינת השקעות נוספות. כפי שאנו יודעים, שוק האנרגיה חם מתמיד ואנו צופים שימשיך להתפתח לאורך השנה הקרובה.

החזון שלנו:

יזום והפקת אירועים עסקיים ברמה הגבוהה בישראל תוך שמירה על חדשנות ורלוונטיות לאורך השנים

נושאי הועידה

 

 • מחלקי החשמל הקיבוציים
   

 • מערכות PV בשטחי הקיבוצים וחיבורן לרשת
   

 • תחנות קו גנרציה
   

 • רכב חשמלי – נכנסים לעידן
   

 • אסדרות חדשות

Our Mission

בין הדוברים

רשימת הדוברים תעודכן בקרוב

צפה/י בלוח האירועים שלנו

bottom of page