Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

כנס קאנביס רפואי הרגולציה לאן - 09.09.2020

לאור הדרישה הגוברת והפעילות במגזר ההתיישבותי,

נערוך כנס מקיף בתחום קאנביס רפואי הפונה לקהילת הקיבוצים והמושבים.

 

עם פתיחת שוק הקאנביס בארץ, שינויי הרגולציה בעולם וההכרה הבינלאומית של ישראל כמובילה בפיתוח טכנולוגי של זני קנאביס ייחודיים, גדל תחום ההשקעות החקלאיות והטכנולוגיות באופן יוצא דופן.

קבלת ההיתרים הראשונים ממשרד הבריאות ושינוי התקינה מביא עמו צורך משמעותי ללמוד את האפשרויות הקיימות בתחום נוסק זה ובעיקר מאפשר חיבור בין הקיבוצים ומושבים לגורמים עסקיים בארץ ובעולם

 

בכנס יוצגו מיזמים וחממות גידול שכבר קמו בקיבוצים ומושבים וכן תהיה תערוכת חברות מהתחום.

כנס קנאביס רפואי - הרגולציה לאן

09.09.2020 AVENUE

ההרשמה תחל ב 15.7.20

עולם העסקים

155889990112059414.png

הפרח של

לאור הדרישה הגוברת והפעילות במגזר ההתיישבותי,

נערוך כנס מקיף בתחום קאנביס רפואי הפונה לקהילת הקיבוצים והמושבים.

 

עם פתיחת שוק הקאנביס בארץ, שינויי הרגולציה בעולם וההכרה הבינלאומית של ישראל כמובילה בפיתוח טכנולוגי של זני קנאביס ייחודיים, גדל תחום ההשקעות החקלאיות והטכנולוגיות באופן יוצא דופן.

קבלת ההיתרים הראשונים ממשרד הבריאות ושינוי התקינה מביא עמו צורך משמעותי ללמוד את האפשרויות הקיימות בתחום נוסק זה ובעיקר מאפשר חיבור בין הקיבוצים ומושבים לגורמים עסקיים בארץ ובעולם

 

בכנס יוצגו מיזמים וחממות גידול שכבר קמו בקיבוצים ומושבים וכן תהיה תערוכת חברות מהתחום.

Our Mission

We Need Your Support Today!

bottom of page