Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

Energety Magazins

2 0 2 1

דצמבר

נובמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יולי

יוני

2048 - המרחב הכפרי

29.09.20

 

כנסים קרובים

טיפת מים.jpg

ועידת המים

24.11.20

השנה תקיים אנרגטי את ועידת המים השנתית באבניו בקריית שדה התעופה,

ועידת המים הנה הזדמנות מצוינת לשמוע את מקבלי ההחלטות וכן ללמוד על השינויים בשוק ולא פחות חשוב ללמוד מניסיון של קיבוצים אחרים.

man and pannels

ועידת האנרגיה

27.10.20

בהמשך לשנים הקודמות גם השנה תיערך הוועידה השנתית לקיבוצים ולתעשייה הקיבוצית בתחום האנרגיה בקריית שדה התעופה (אבניו). ועידה זו באה לתת כלים ותשובות למנהלים בקיבוצים ובתעשייה הקיבוצית אל מול הרגולטורים. 

קנאביס.jpeg

ועידת יצוא קנאביס רפואי

09.09.20

בהמשך לשנים הקודמות גם השנה תיערך הוועידה השנתית לקיבוצים ומושבים בתחום המים בקריית שדה התעופה (אבניו).

ועידה זו באה לתת כלים ותשובות למנהלים בקיבוצים ומושבים אל מול הרגולטורים...

שיתופי פעולה

צור/י קשר

©  כל הזכויות שמורות ל Energety  תקנון אתר