Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

ועידת מים שנתית למגזר הכפרי

24.11.20

באבניו קרית שדה התעופה 08:00-15:00

השנה תקיים אנרגטי את ועידת המים השנתית באבניו בקריית שדה התעופה,

ועידת המים הנה הזדמנות מצוינת לשמוע את מקבלי ההחלטות וכן ללמוד על השינויים בשוק ולא פחות חשוב ללמוד מניסיון של קיבוצים אחרים.

בסמוך לוועידה תתקיים תערוכה של חברות אשר נותנות פתרונות במגוון תחומים במגזר הקיבוצי

iff-logo.png
מים לישראל.jpg

בשיתוף:

תנועת המושבים בישראל.jpg
logo.bmp
ארגון עובדי המים.jpg

החזון שלנו:

יזום והפקת אירועים עסקיים ברמה הגבוהה בישראל תוך שמירה על חדשנות ורלוונטיות לאורך השנים

תוכן מושב בוקר

 • עדכוני רגולציה - גיורא שחם, מנכ"ל רשות המים

 • מקורות 2020 - אלי כהן, מנכ"ל מקורות

 • צורכי המים לחקלאות בישראל

 • הקצאות מים בעידן ההתפלה - יעקב צ'סנר

 • צפי הסדרות רשות המים - דני גרינוולד

 • ארגון עובדי המים עם הפנים לחבר - יונית פרטוק

 • מערכות PV צפות 

 • מערכת ניהול תקשורת מקבילית 

 • תיקון 27  הלכה למעשה - עו"ד לילך רזניק

Our Mission

תוכן מושב צהריים

 • הקמת מכוני התפלה במגזר הכפרי - ברק הורביץ

 • יזמות בעולם המים - כרמל יוגב

 • פאנל טכנולוגיות מתקדמות בעולם המים

 • פאנל מערכות PV למאגרים

 • משק המים בישראל - אבנר אחיטוב

 • עיר חכמה בחיבור למערכת המים

 • עיסקאות PV בעולם המים

 • פאנל מנכלי אגודות מים - אתגרים בניהול משק המים

:בהשתתפות אגודות המים

ערדום.png
מי הרי יהודה.jpg
מים בגליל.jpg
אפיקי מים אגודת מים חקלאית-לוגו .png

הכנס בחסות : 

רימון.jpg
mekorot final logo_heb-01.jpg
מקלר.gif
סולגרין.jpg
סינרגי.png
SolarEdge Logo 2.jpg
אפקון.jpg
ARAD GROUP.jpg
אודיס.png
EDF.jpg
שלמה כהן ושות.jpg
מדן.jpg
AQUA logo no group.jpg
וינר רזניק.png
sglogo-page-001.jpg
IMG-20200121-WA0014.jpg
גולן.jpg
יזהר הלוי.jpg
אגם.jpg

להרשמה לועידה

bottom of page