Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ועידת מים שנתית למגזר הכפרי

24.11.20

באבניו קרית שדה התעופה 08:00-15:00

השנה תקיים אנרגטי את ועידת המים השנתית באבניו בקריית שדה התעופה,

ועידת המים הנה הזדמנות מצוינת לשמוע את מקבלי ההחלטות וכן ללמוד על השינויים בשוק ולא פחות חשוב ללמוד מניסיון של קיבוצים אחרים.

בסמוך לוועידה תתקיים תערוכה של חברות אשר נותנות פתרונות במגוון תחומים במגזר הקיבוצי

בשיתוף:

החזון שלנו:

יזום והפקת אירועים עסקיים ברמה הגבוהה בישראל תוך שמירה על חדשנות ורלוונטיות לאורך השנים

תוכן מושב בוקר

 • עדכוני רגולציה - גיורא שחם, מנכ"ל רשות המים

 • מקורות 2020 - אלי כהן, מנכ"ל מקורות

 • צורכי המים לחקלאות בישראל

 • הקצאות מים בעידן ההתפלה - יעקב צ'סנר

 • צפי הסדרות רשות המים - דני גרינוולד

 • ארגון עובדי המים עם הפנים לחבר - יונית פרטוק

 • מערכות PV צפות 

 • מערכת ניהול תקשורת מקבילית 

 • תיקון 27  הלכה למעשה - עו"ד לילך רזניק

 

תוכן מושב צהריים

 • הקמת מכוני התפלה במגזר הכפרי - ברק הורביץ

 • יזמות בעולם המים - כרמל יוגב

 • פאנל טכנולוגיות מתקדמות בעולם המים

 • פאנל מערכות PV למאגרים

 • משק המים בישראל - אבנר אחיטוב

 • עיר חכמה בחיבור למערכת המים

 • עיסקאות PV בעולם המים

 • פאנל מנכלי אגודות מים - אתגרים בניהול משק המים

:בהשתתפות אגודות המים

הכנס בחסות : 

להרשמה לועידה

צור/י קשר

©  כל הזכויות שמורות ל Energety  תקנון אתר