Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

מגזינים

באנר.jpg
מגזין אנרגיה ישראלית 2021.jpg
מגזין ניהול כלכלה קיבוצית - אנרגטי
מגזין אנרגיה ישראלית 2021.jpg
הסתיים בהצלחה!
מים.jpg
הסתיים בהצלחה!

מגזין המרחב הכפרי 2048 - 29.09.20

מגזין 2048 מרחב כפרי.jpeg
הסתיים בהצלחה!

מגזין חקלאות כחול לבן  - 27.08.20

מגזין חקלאות 2020 אנרגטי.png
הסתיים בהצלחה!

מגזין אנרגיה ישראלית 24.06.20

מגזין אנרגיה 2020.jpg
הסתיים בהצלחה!

לקראת ועידת אנרגיה לקיבוצים שתתקיים השנה בסוף אוקטובר הפיקה אנרגטי מגזין אנרגיה שנתי – אנרגיה ישראלית. תפוצה - לכל מנויי הארץ. נושאים מרכזיים במגזין:
אסטרטגיית האנרגיה של המשק הישראלי, חברות ישראליות מובילות – סיפורי הצלחה בארץ ומעבר לים, שוק ההון - הזדמנויות השקעות בתחומי האנרגיה, יצור אנרגיה – מעבר ליצרנים פרטים והמשך הפרטת תחנות הכוח של חח"י, חלוקת חשמל – אפשרויות ליזמות בשטחי החלוקה... ועוד.

מגזין הייטק כחול לבן 27.09.19

התעשייה הטכנולוגית הישראלית ציינה בשנים האחרונות הישגים יוצאי דופן,
תוך מיצוב ישראל כמובילה עולמית של חדשנות, פיתוח ויזמות. 

ההייטק הישראלי הינו שילוב ייחודי שבין תרבות חינוך והשכלה טכנולוגיים.
יישומים אזרחיים של התעשייה הביטחונית והסיוע הממשלתי בגיוס הון סיכון, ייצרו תשתית מפותחת של הון סיכון פרטי, זאת לצד חדשנות מחקר ופיתוח וכמובן השקעה בהון האנושי כגורם ההצלחה מספר 1. 

באנר אנרגטי.jpg
הסתיים בהצלחה!
יצירת קשר לשת"פ
רכישת כרטיסים online
מידע נוסף
Anchor 1
bottom of page